Home WAT IS COUNSELING

Een counselor/gesprekstherapeut is een raadsman/vrouw, spirituele coach, mentor, begeleider,
gids, hulpverlener en stimulerende trainer.

Gesprekstherapie kan onder andere helpen bij emotionele problemen, stress, verstoorde relaties,
angst om beslissingen te nemen, levensvragen, eenzaamheid, vragen rond studie, werk en loopbaan,
verwerken van het verleden enz. En, niet in de laatste plaats, bij het vinden van je eigen weg.
Het leven brengt voor iedereen problemen met zich mee. Het is mogelijk dat je soms een probleem
hebt waarmee de mensen in je omgeving geen raad weten. Of je hebt een levensvraag die je liever
niet aan je familie, je vrienden of je werkgever toevertrouwt. Of, erger nog, juist die mensen in
je omgeving zijn misschien de oorzaak van je problemen. Wie biedt je dan de beste hulp en op
welke manier? Iemand die luistert en meevoelt. Door over je problemen te praten gaat er al iets
in werking wat duidelijkheden en inzichten kan opleveren. Er zijn vele mogelijkheden om ieder
probleem een plekje te geven. Dit is fijn om met je counselor door te nemen, het geeft rust en
zelfvertrouwen. Een belangrijke basis in de therapie is een doel en, samen, een actieplan te maken.

Leren ontspannen is ook een belangrijk doel en als je vanuit een andere manier naar jou probleem
kijkt rollen vaak de oplossingen uit je mond.

Begrijp goed; het gaat om samenwerken. Ik wil en ga je niet veranderen, ik help je weer bij
jouw “weten” te komen en jouw probleem op te lossen. Jij bent al heel en compleet.......alleen weet
je het soms even niet meer....... en dat is helemaal niet erg. Dat is menselijk.

Hulp vragen is heel sterk zijn, niet iedereen durft hulp te vragen. Voor mij is het een teken van
echt sterk zijn en echt een verbetering willen. Door gesprekstherapie kan je leren om je
gedachten beter op een rijtje te zetten, te ontdekken wat je in de toekomst wilt, leren omgaan
met stress, levensvragen te bespreken of te werken aan je persoonlijke groei.

Intakegesprek:
Bij counseling vindt eerst een vrijblijvend intakegesprek plaats. Het allerbelangrijkste tijdens
dit gesprek is dat het “klikt”. Wij moeten samen een prettig gevoel hebben tijdens dit gesprek
zodat er een band van vertrouwen kan worden opgebouwd. Het is fijn en prettig te weten met
wie je te maken krijgt. Daarnaast zal tijdens het intakegesprek een inschatting worden gemaakt
van het aantal benodigde sessies.

Counselingsgesprekken/gesprekstherapie
Je krijgt individuele begeleiding waarbij zelfredzaamheid wordt gestimuleerd, waarmee je weer
richting kunt geven aan je eigen leven. Samen met de counselor/gesprekstherapeut richt je je naar
de gewenste toekomst en maak je een actieplan om daar te komen.